Biznis plan preduzeća “Vaz” d.o.o

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Snežana Rakić, Dr Đorđe Pavlović i Mr Dragoljub Sudžuk dana 17.12.2009. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Milovanović Ane iz Valjeva na temu: “Biznis plan preduzeća “Vaz” d.o.o.”.

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 22.12.2009. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Milovanović Ana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 345/1
Datum: 17.12.2009.
Valjevo

 

Оставите одговор