Elektronsko poslovanje na globalnom tržištu

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Branko Gledović, Dr Đorđe Pavlović i Mr Dragoljub Sudžuk dana 17.12.2009. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Nestorović Dejana iz Valjeva na temu: “Elektronsko poslovanje na globalnom tržištu”.

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 22.12.2009. godine sa početkom u 15:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Nestorović Dejan iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 449/1
Datum: 17.12.2009.
Valjevo

                                                       

Оставите одговор