Marković Ivana

 

Ivana Marković

Kabinet: 37
Lokal: 113
e-mail: ivana.mijailovic@vipos.edu.rs

MA Ivana Marković, rođena je 23.01.1982. godine u Čačku. Na Fakultetu za menadzment Univerziteta Metropolitan, studijski program Biznis i marketing, diplomirala je 2014. godine. Master studje završila je na Fachochschule Offenburg  u Nemačkoj, studijski program International Business Administration i na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, studijski program Menadžment – marketing i odnosi s javnošću, 2016. godine. Doktorske studije upisala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2018. godine. Od 2011. godine je gostujući predavač na Duale Hochschule Baden-Württemberg u Štutgartu. U Školi radi od 2009. godine. Ima zvanje asistenta za užu naučnu oblast Marketing i trgovina.

Objavljeni radovi:

  1. Stavovi potrošača o  kupovini domaćih naspram stranih proizvoda, projekat, VIPOS Valjevo, 2015.
  2. „Transfer pricing in transactions between related entities“, International Scientific Conference, „UNITEX 2015“, 20-21. Novembre 2015, Gabrovo pp.IV-136-140, ISSN 1313-230X, koautor
  3. Promene u načinu kupovine i zadovoljstvu Valjevaca nakon otvaranja velikih supermarketa”, projekat, VIPOS Valjevo, 2014.
  4. Istraživanje telekomunikacionih tržišta mobilnih operatera u Valjevu, projekat, VIPOS Valjevo, 2013.
  5. Odnos kvaliteta usluge, zadovoljstva kupaca i profita kompanije, koautor, Internacionalna naučna konferencija – Proceedings, Gabrovo,Bugarska, 2013.
  6. Istraživanje uslova stanovanja u Valjevu – između realnosti i želje, projekat, VIPOS Valjevo, 2012.
  7. Marketing, udžbenik, koautor, VIPOS Valjevo, 2011.
  8. “Gde Valjevci kupuju, kako i koliko troše i šta misle o trgovinama u svom gradu?”, projekat, VIPOS Valjevo 2011.

 

Оставите одговор