Marković Ivana MA

 

Ivana Marković MA

Kabinet: 37
Lokal: 113
e-mail: ivana.markovic@vipos.edu.rs

Ivana Marković MA, rođena je 23.01.1982. godine u Čačku. Na Fakultetu za menadzment Univerziteta Metropolitan, studijski program Biznis i marketing, diplomirala je 2014. godine. Master studje završila je na Fachochschule Offenburg  u Nemačkoj, studijski program International Business Administration i na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, studijski program Menadžment – marketing i odnosi s javnošću, 2016. godine. Doktorske studije upisala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2018. godine. Od 2011. godine je gostujući predavač na Duale Hochschule Baden-Württemberg u Štutgartu. U Školi radi od 2009. godine. Ima zvanje asistenta za užu naučnu oblast Marketing i trgovina.

Objavljeni radovi:

  1. Rabasović, B. Vićentić, M. Marković, I. CROWDFUNDING finansiranje – stanje i perspektive u Srbiji. 3. Međunarodna naučna konferencija EMAN 2019. Ljubljana, Slovenija , strana 353.
  2. Mijailović, I. Rabasović, B. Vičentić, M. Problemi marketing istraživanja u međunarodnom okruženju. Međunarodna naučna konferencija EMAN, Ljubljana, Slovenija, 2017.str. 629-636
  3. „Transfer pricing in transactions between related entities“, International Scientific Conference, „UNITEX 2015“, 20-21. novembar 2015, Gabrovo pp.IV-136-140, ISSN 1313-230X
  4. Strategija razvoja Brankovine kao turističke mikro-destinacije (2015/16). VIPOS Valjevo, Narodni muzej, Valjevo
  5. Studija razvoja turističkih potencijala teritorije razmeđa Medvednik – Jablanik – Povlen (VIPOS Valjevo, Narodni muzej) Valjevo
  6. Stavovi potrošača o kupovini domaćih naspram stranih proizvoda, projekat, VIPOS Valjevo, 2015.
  7. Promene u načinu kupovine i zadovoljstvu Valjevaca nakon otvaranja velikih supermarketa“, projekat, VIPOS Valjevo, 2014.
  8. Rabasović, B., Mijailović, I, „Odnos kvaliteta usluge, zadovoljstva kupaca i profita kompanije”, Internacionalna naučna konferencija – Proceedings, Gabrovo,Bugarska, 2013.
  9. Marketing, udžbenik, koautor, VIPOS Valjevo, 2011.

 

Оставите одговор