Marković Ivana

Ivana Marković
Kabinet: 37
Lokal: 113
Konsultacije:
Četvrtak: 14:00 – 16:00
e-mail: ivana.mijailovic@vipos.edu.rs

MA Ivana Marković, rođena je 23.01.1982. godine u Čačku. Na Višoj ekonomskoj školi „P. M. Nenadović“ u Valjevu diplomirala je 2005. godine. Osnovne akademske studije završila je na Fakultetu za menadzment Metropolitan Univerziteta, studijski program Biznis i marketing 2014. godine. Stekla je dve master diplome, 2009. godine master studje završila je na Fachochschule Offenburg  u Nemačkoj, studijski program International Business Administration, a 2016. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, studijski program Menadžment – marketing i odnosi s javnošću. U Školi radi od 2009. godine na radnom mestu demonstratora, a od 2015. na radnom mestu stručnog saradnika za užu naučnu oblast Marketing i trgovina. Od 2011. godine je gostujući predavač na Duale Hochschule Baden-Württemberg u Štutgartu, gde predaje Internacionalno marketing istraživanje i Interkulturni menadžment. Pored predavanja, bavi se i organizacijom događaja i odnosima sa javnošću  na VIPOS-u. Ona je aktivni član Istraživačko razvojnog centra VIPOS-a, gde je učestvovala kao koordinator ili član tima u mnogim istraživačkim projektima.

Objavljeni radovi:

  1. Stavovi potrošača o  kupovini domaćih naspram stranih proizvoda, projekat, VIPOS Valjevo, 2015.
  2. „Transfer pricing in transactions between related entities“, International Scientific Conference, „UNITEX 2015“, 20-21. Novembre 2015, Gabrovo pp.IV-136-140, ISSN 1313-230X, koautor
  3. Promene u načinu kupovine i zadovoljstvu Valjevaca nakon otvaranja velikih supermarketa“, projekat, VIPOS Valjevo, 2014.
  4. Istraživanje telekomunikacionih tržišta mobilnih operatera u Valjevu, projekat, VIPOS Valjevo, 2013.
  5. Odnos kvaliteta usluge, zadovoljstva kupaca i profita kompanije, koautor, Internacionalna naučna konferencija – Proceedings, Gabrovo,Bugarska, 2013.
  6. Istraživanje uslova stanovanja u Valjevu – između realnosti i želje, projekat, VIPOS Valjevo, 2012.
  7. Marketing, udžbenik, koautor, VIPOS Valjevo, 2011.
  8. „Gde Valjevci kupuju, kako i koliko troše i šta misle o trgovinama u svom gradu?“, projekat, VIPOS Valjevo 2011.

 

Оставите одговор