Radovanović mr Sanja

 

Mr Sanja Radovanović

Kabinet: 43
Lokal: 119
Mr Sanja Radovanović, rođena je 16.09.1980. godine u Šapcu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2005. godine. Na istom fakultetu  magistrirala je 2010.godine. Doktorsku tezu prijavila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu. U Školi radi od 2006. godine.  Ima zvanje predavača za užu naučnu oblast  Finansije i računovdstvo.
 
Objavljeni radovi:

  1. New financial report forms in the Republic of Serbija (Valid since 2014) – the starting point for transfer pricing reports control, koautor, International Scientific Conference, UNITECH 2015, Gabrovo, Bulgaria, 20-21 novembar 2015.
  2. Metodološki okvir stohastičkog modeliranja procesa rizika osiguravajućih društava, koautor, Infoteh-Jahorina, mart 2013.
  3. The emission of municipal bonds on financial market, koautor, International Scientific Conference, UNITECH 2012, Gabrovo, Bulgaria, 16-17 novembar 2012.
  4. Comparative analysis of methods of calculating the reservation of incurred but not reported damages, koautor, International Scientific Conference, UNITECH 2012, Gabrovo, Bulgaria, 16-17 novembar 2012.
  5. The importance of insurance companies as institutional investitors, koautor, CONFERENCE III – Information systems and technology Innovation – their application in Economy, Ekonomski fakultet u Tirani, jun 2012.
  6. Uloga informacionih tehnologija u razvoju i primeni metode stohastičkih simulacija kod neživotnog osiguranja, koautor, Infoteh-Jahorina, mart 2012.
  7. The influnce of complexity of tourist services on the organization of a tourist company accounting department, koautor, Belgrade international tourism conference (BITCO 2012), mart 2012.
  8. Osnovi računovodstva sa praktikumom, koautor, VIPOS, 2015.
  9. Praktikum iz stručne prakse I, koautor, VIPOS, 2013.
  10. Praktikum iz osnova računovodstva, koautor, VIPOS, 2011.

Оставите одговор