Mihailović Nenad

Nenad Mihailović
Kabinet: 40
Lokal: 116
Konsultacije:
Ponedeljak: 14:00-16:00
e-mail: nenad.mihailovic@vipos.edu.rs

Nenad Mihailović, dipl. ekonomista, rođen 03.02.1984. godine u Valjevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2007. godine. Na istom fakultetu upisao je doktorske studije. U Školi radi od 2008. godine. Od 1.10.2011. raspoređen je na radno mesto  stručni saradnik za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo.

Objavljeni radovi:

1. Uticaj poreskih podsticaja na zapošljavanje u Republici Srbiji, koautor, Zbornik radova sa međunarodne konferencije: Menadžment, preduzetništvo i investicije u funkciji privrednog rasta i zapošljavanja, Beograd 2015.
2. Poreski i računovodstveni tretman jedinstvene turističke usluge, koautor, Turističko poslovanje broj 15/2015
3. Osnovi računovodstva sa praktikumom, Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, koautor, 2015
4. „Transfer pricing in transactions between related entities“, International Scientific Conference, „UNITEX 2015“, 20-21. Novembre 2015, Gabrovo pp.IV-136-140, ISSN 1313-230X, koautor
5. „New financial report forms in the Republic of Serbia (valid since 2014) – the starting point for transfer pricing reports control“, International Scientific Conference, „UNITEX 2015“, 20-21. Novembre 2015, Gabrovo pp.IV-141-145, ISSN 1313-230X, koautor
6. „Metodološki okvir stohastičkog modeliranja procesa rizika osiguravajućih društava“ Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2013, Vol. 12, pp. 607-610, Mart 2013, Zbornik radova, koautor
7. „The emission of municipal bonds on financial market“ International scientific conference – UNITECH 2012, pp. 66-70, Gabrovo, Bulgaria, 16-17 November 2012, Zbornik radova, koautor
8. „Comparative analysis of methods of calculating the reservation of incurred but not reported damages, International scientific conference, UNITECH 2012, pp. 60-65, Gabrovo, Bulgaria, 16-17 novembar 2012., Zbornik radova, koautor
9. „The Influence Of Complexity Of Tourist Services On The Organization Of A Tourist Company Accounting Department“, koautor, 1 st Belgrade International Tourism Conference, March 22-24, 2012., koautor
10. „The importance of insurance companies as institutional investitors“, koautor, Conference III „Information Systems and Technology Innovation-their application in Economy“, Faculty of Economy, University of Tirana, june 8-9. 2012.

Ostale napomene:
Član Nacionalne komisije za računovodstvo u Ministarstvu finansija Republike Srbije
Službenik za javne nabavke

Оставите одговор