Reinženjering poslovnih procesa

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Milivoje Stanković, Mr Branko Matić i Dr Đorđe Pavlović dana 17.12.2009. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Pjevčević Mirjane iz Valjeva na temu: “Reinženjering poslovnih procesa

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 24.12.2009. godine sa početkom u 10:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Pjevčević Mirjana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 400/1
Datum: 17.12.2009.
Valjevo

Оставите одговор