Često postavljana pitanja

DA LI SU SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE AKREDITOVANE?

Visoka poslovna škola strukovnih studija je dobila akreditaciju za specijalističke studije, studijski program Poslovna ekonomija i  informatika.

MODULI:

  • Upravljanje finansijama,
  • Poslovna informatika,
  • Porezi i carine,
  • Marketing i odnosi s javnošću

 

ŠTA SU TO SPECIJALISTIČKE STUDIJE?

Specijalističke studije predstavljaju nastavak školovanja na drugi stepen visokog obrazovanja

Prvi stepen visokog obrazovanja su: Osnovne akademske studije i Osnovne strukovne studije

Drugi stepen visokog obrazovanja su: Diplomske akademske studije, Specijalističke akademske studije i Specijalističke strukovne studije

KO MOŽE DA SE UPIŠE NA OVE STUDIJE?

Na studijski program mogu se upisati kandidati koji su završili:

  • osnovne strukovne studije,
  • osnovne akademske studije,
  • fakultet po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, (pre Bolonje i ESPB bodova)
  • višu školu po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. (pre Bolonje i ESPB bodova)

KOJE ZVANJE DOBIJAM KADA ZAVRŠIM SPECIJALISTIČKE STUDIJE?

Specijalista strukovni poslovni informatičar ili Specijalista strukovni ekonomista (u zavisnosti od završenog studijskog programa).

ŽELIM DA SE UPIŠEM NA OVE STUDIJE, ŠTA TREBA DA URADIM?

Popunite prijavu.

Popunjenju prijavu vratite mail-om, na adresu specijalisticke@vipos.edu.rs

KAKO MOGU DETALJNIJE DA SE INFORMIŠEM O OVIM STUDIJAMA?

Sve informacije o specijalističkim strukovnim stukovnim studijama možete dobiti kod koordinatora specijalističkih studija Nenada Mihailović

telefon: 014/224 735 ili 232 644, lokal 116

e-mail: nenad.mihailovic@vipos.edu.rs,  specijalisticke@vipos.edu.rs

doći lično: Valjevo, Visoka poslovna škola, ul. Vuka Karadžića 3a, II sprat, kancelarija br.40

 

Оставите одговор