Tranzicija i globalna ekonomska kriza

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Đorđe Pavlović, Mr Dragoslava Sredojević i Mr Snežana Rakić dana 21.12.2009. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Grujičić Sužane iz Uba na temu: “Tranzicija i globalna ekonomska kriza”.
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 29.12.2009. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Grujičić Sužana iz Uba je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.   

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 464/1
Datum: 22.12.2009.
Valjevo

Оставите одговор