Analiza procesa privatizacije na primeru preduzeća “Gradac“ Valjevo“

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Đorđe Pavlović, Mr Branko Gledović i Mr Andrija Tošić dana 25.12.2009. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Kovačević Dragane iz Podgorice na temu: “Analiza procesa privatizacije na primeru preduzeća “Gradac“ Valjevo“

                                     

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 29.12.2009. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Kovačević Dragana iz Podgorice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

 Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 487/1
Datum: 25.12.2009.
Valjevo

 

Оставите одговор