Tranzicioni proces u Srbiji sa osvrtom na položaj malih i srednjih preduzeća

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Đorđe Pavlović, Mr Dragoslava Sredojević i Mr Snežana Rakić dana 11.01.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Vasiljević Ivane iz Uba na temu: “Tranzicioni proces u Srbiji sa osvrtom na položaj malih i srednjih preduzeća“.
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 19.01.2010. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vasiljević Ivana iz Uba je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 482/1
Datum: 11.01.2010.
Valjevo

Оставите одговор