Uzroci međunarodne zaduženosti

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Aleksandar Živković, Dr Đorđe Pavlović i Mr Dragoljub Sudžuk dana 12.01.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Pavićević Jelene iz Požege na temu: “Uzroci međunarodne zaduženosti“.
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 18.01.2010. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Pavićević Jelena iz Požege je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 477/1
Datum: 12.01.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор