Značaj međunarodnog okruženja za strane direktne investicije

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Dragoljub Sudžuk, Mr Dragoslava Sredojević i Mr Biljana Rabasović dana 11.01.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Vasiljević Anđelke iz Valjeva na temu: “Značaj međunarodnog okruženja za strane direktne investicije“.
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 19.01.2010. godine sa početkom u 14:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Vasiljević Anđelka iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 463/1
Datum: 11.01.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор