Bojana Tadić

Bojana Tadic

Bojana Tadić

student III godine studijskog programa Marketing i trgovina

Kao đaku generacije Ekonomske škole u Valjevu, prilikom upisa na raspolaganju mi je bilo nekoliko alternativa. Akcenat na povezivanju teorijskih i praktičnih znanja, mogućnost daljeg usavršavanja i duga tradicija ove škole potvrdili su mi da je pravi izbor ipak bio samo jedan… VIPOS.


Оставите одговор