Željko Ralić, Direktor ekspoziture Valjevo ProCredit Bank a.d. Beograd

ProCredit Bank Logo

Željko Ralić
Direktor ekspoziture Valjevo
ProCredit Bank a.d. Beograd

“Sedmoro naših kolega koje rade u ekspozituri ProCredit banke u Valjevu i ekspoziturama u okolini našeg grada  diplomiralo je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija. Znanje koje su stekli tokom školovanja predstavlja odličnu osnovu za kvalitetno obavljanje posla u bankarstvu, a priliku za dodatnu i kontinuiranu edukaciju naši zaposleni imaju u svakodnevnom radu i na specijalizovanim seminarima i treninzima”.


Оставите одговор