Nenad Mihailović

IMG_1836

Nenad Mihailović

Diplomirao na smeru Računovodstvo i revizija, a potom završio Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Kao student doktorskih studija danas radi kao stručni saradnik u nastavi na Visokoj poslovnoj školi.

Studiranje na Visokoj poslovnoj školi omogućilo mi je sticanje kvalitetnog znanja, koje predstavlja odličan osnov za stručno usavršavanje, kao i mogućnost primene u praksi. Izborom ove škole, dobio sam i svog poslovnog partnera.


Оставите одговор