Automatizacija sposobnostima prodaje

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Branko Gledović, Dr Đorđe Pavlović i Mr Dragoljub Sudžuk dana 19.01.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Radosavljević Biljane iz Lazarevca na temu: “Automatizacija sposobnostima prodaje
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 21.01.2010. godine sa početkom u 14:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Radosavljević Biljana iz Lazarevca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 490/1
Datum: 19.01.2010.
Valjevo

Оставите одговор