Korišćenje tržišnih niša u borbi protiv globalne konkurencije

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Dragoljub Sudžuk, Mr Dragoslava Sredojević i Mr Momčilo Vasiljević dana 19.01.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Gajić Dragane iz Lazarevca na temu: “Korišćenje tržišnih niša u borbi protiv globalne konkurencije“.
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 26.01.2010. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Gajić Dragana iz Lazarevca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 462/1
Datum: 19.01.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор