Uloga Narodne banke Srbije u održavanju stabilnosti finansijskog tržišta

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Ljubica Laušević, Mr Dragoslava Sredojević i Sanja Radovanović dana 19.01.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Obradović Ivane iz Valjeva na temu: “Uloga Narodne banke Srbije u održavanju stabilnosti finansijskog tržišta
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 22.01.2010. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Obradović Ivana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 479/1
Datum: 19.01.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор