Osiguranje poljoprivrede

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Ljubica Laušević, Dr Živka Đurić i Svetlana Tomić dana 21.1.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Ristić Ivane iz Lajkovca na temu: “Osiguranje poljoprivrede”. 
                                                     

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 25.01.2010. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Ristić Ivana iz Lajkovca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 425/1
Datum: 21.01.2010.
Valjevo

Оставите одговор