Primena računovodstvenog informacionog sistema u d.o.o. “Europa bus”, Valjevo

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Jelica Božanić, Mr Momčilo Vasiljević i Nenad Mihailović dana 26.1.2010. godine

OGLAŠAVA
javnu odbranu diplomskog rada kandidata Mirković Marijane iz Valjeva na temu: “Primena računovodstvenog informacionog sistema u d.o.o. “Europa bus”, Valjevo

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 02.02.2010. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Mirković Marijana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 394/1
Datum: 26.01.2010.
Valjevo

Оставите одговор