Razvoj elektronske uprave u Srbiji

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Đorđe Pavlović, Mr Branko Gledović i Mr Dragoljub Sudžuk dana 27.1.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Pavlović Danijele iz Uba na temu: “Razvoj elektronske uprave u Srbiji”
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 16.02.2010. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Pavlović Danijela iz Uba je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 475/1
Datum: 27.01.2010.
Valjevo

                                           

Оставите одговор