Internet i obrada podataka

iopNaziv udžbenika: Internet i obrada podataka

Autori: dr Dragoslav Perić, Đorđe Petrović

Pismo: latinica

Format: B5

Broj strana: 209

Cena: 800,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

 

SADRŽAJ:

Poglavlje I – Upotreba Interneta

 • O Internetu
 • Bezbednost na Internetu, osnovni pojmovi
 • Čitači veba
 • Elektronska pošta
 • Sistemi za društveno povezivanje
 • Komunikacija preko Interneta
 • Video zapisi na Internetu
 • Pretraga Interneta
 • Veb dizajn – osnove
 • Drugi servisi na Internetu

Poglavlje II – Tabelarni proračuni

 • Osnovni pojmovi o radnim tabelama
 • Promena aktivne ćelije
 • Uređivanje sadržaja ćelije
 • Obeležavanje delova radne tabele
 • Umetanje i uklanjanje redova i kolona
 • Premeštanje, kopiranje i brisanje opsega i ćelija
 • Kopiranje na dole, gore, desno i levo
 • Apsolutno i relativno adresiranje ćelije i opsega
 • Zadavanje naziva ćelije i opsega
 • Vreme i datum, preračunavanje tabele
 • Funkcije
 • Dijagrami (grafikoni)
 • Primeri upotrebe tabelarnih proračuna

Poglavlje III –Korišćenje baza podataka

 • Osnovni pojmovi o bazama podataka
 • Prednosti korišćenja baza podataka
 • Sistem baza podataka
 • Microsoft Access
 • Rad sa tabelama
 • Primarni ključ, spoljni ključ, relacije, indeksi
 • Upiti SELECT
 • Obrasci
 • Izveštaji
 • Primer iz bankarskog poslovanja

Poglavlje IV – Obrada podataka na Internetu

 • Računarstvo u oblaku
 • Izrada i publikovanje dokumenata na vebu

Literatura

Оставите одговор