KURS ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA ZA MALA PRAVNA LICA

Nestankom velikih društvenih sistema, koji su predstavljali bazu za obuku računovodstvenih kadrova, kao i promene u računovodstvenoj regulativi uticali su na neophodnost obrazovanja kadrova, u skladu sa novim saznanjima.

Tokom 2008. i 2009. godine, kroz kontakte sa zaposlenima koji rade u računovodstvu raznih preduzeća, došli smo do zaključka da im je neophodno stručno usavršavanje, pa smo odlučili da napravimo program obuke za vođenje poslovnih knjiga namenjen, kako zaposlenima u računovodstvu, tako i zaposlenima na drugim radnim mestima, ali i nezaposlenim licima kojima bi obuka pomogla da lakše dođu do novog radnog mesta.

Nakon pripreme programa, izvršena je kratka promocija, prijavljen je dovoljan broj kandidata i početkom jula otpočeo je prvi kurs, koji je trajao 65 časova, nakon čega je organizovano polaganje ispita za sticanje sertifikata. Imajući u vidu da su polaznici bili zadovoljni, a i da se u međuvremenu povećalo interesovanje za obuku, odlučili smo da ponovo, u oktobru, otpočnemo sa izvođenjem programa obuke, koji je trajao do decembra 2009. godine. Moramo istaći činjenicu da su daleko veće interesovanje za obuku, kako u julskom, tako i u oktobarskom ciklusu, pokazale pripadnice lepšeg pola.

Nakon završetka drugog ciklusa održavanja obuke, javilo se interesovanje novih kandidata, pa je prijava za treći ciklus obuke u toku

Izvođači programa su mr Momčilo Vasiljević, dipl.ekonomista Nenad Mihailović, ekonomista Svetlana Krstić, koji imaju dugogodišnje radno iskustvo u oblasti računovodstva i finansija.
 

Оставите одговор