Računarske mreže

Naziv udžbenika: Računarske mreže

Autori: Slobodan Obradović, Nemanja Maček, Ilja Stanišević

Pismo: latinica

Format: B5

Broj strana: 228

Cena: 1.050,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

Sadržaj
1. Osnove
1.1. Uvod
Šta su računarske mreže?
Koje pogodnosti pružaju računarske mreže?
Vrste računarskih mreža
Mreže ravnopravnih računara
Klijent-server mreže
1.2. Topologije
Topologija magistrale
Prednosti i mane topologije magistrale
Topologija prstena
Prednosti i mane topologije prstena
Topologija zvezde
Prednosti i mane topologije zvezde
Topologija dvostruke zvezde
Fizička i logička topologija mreže
1.3. Signalizacione tehnike
RS232C interfejs
Modemi
Modulacija
Odabiranje
Šenonova teorema
Tehnike uokvirivanja prenosa i kodiranje
Mančester kodiranje
Diferencijalno Mančester kodiranje
Režimi prenosa podataka i multipleksiranje
Multipleksiranje
Prenos u osnovnom opsegu i širokopojasne mreže
1.4. Transmisioni medijumi
Upredene parice
UTP kablovi
STP kablovi
Koaksijalni kablovi
Optička vlakna
1.5. Tehnike komutacije i otkrivanja grešaka
Tehnike komutacije
Virtuelna kola
Datagrami
Tehnike otkvrivanja i ispravljanja grešaka
Ciklična provera – CRC
Ispravljanje grešaka
1.6. Virtuelizacija
Virtuelne mašine
Sistemske virtuelne mašine
Procesne virtuelne mašine
1.7. Pitanja
2. Slojevita arhitektura i protokoli
2.1. Suština problema
2.2. ISO OSI referentni model
Funkcije slojeva u OSI modelu
Enkapsulacija podataka i koncept protoka informacija
Prednosti korišćenja slojeva
2.3. Protokoli i stekovi protokola
Slojevita arhitektura i stek protokola
Postojeći standardni stekovi
IEEE 802.x
TCP/IP
2.4. Pitanja
3. LAN standardi – IEEE 802
3.1. Projekat IEEE 802
IEEE 802.2
3.2. IEEE 802.3 (Ethernet)
CSMA/CD metoda pristupa medijumu
Struktura IEEE 802.3 okvira
Tipovi IEEE 802.3 mreža
10base5
10base2
10baseT
10baseF
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
3.3. Mreže sa žetonom
IEEE 802.4 (Token Bus)
Pristup medijumu i funkcionisanje mreže
Struktura okvira
IEEE 802.5 (Token Ring)
Pristup medijumu
Struktura okvira
Održavanje mreže
Alternativni oblik prstena – prsten sa prorezom
3.4. Pitanja
4. Povezivanje mreža i mrežni uređaji
4.1. Šta je povezivanje mreža, a šta zajednički rad aplikacija?
4.2. Obnavljači signala
Koncentratori
4.3. Mrežni mostovi i komutatori
Komutatori
Komutaciona logika
Ulazno-izlazni portovi
Prednosti komutiranih LAN mreža
Spanning-tree algoritam
Port trunking tehnologije
4.4. Ruteri
Rutiranje
Unutrašnji i spoljašnji protokoli za rutiranje
4.5. Pitanja
5. Interoperabilnost
5.1. Uvod
5.2. TCP/IP
Protokoli u TCP/IP steku
Internet sloj
IP adresiranje
Podmrežavanje
IPv6
ARP
Transportni sloj
TCP i UDP portovi
DNS
DHCP
5.3. Pitanja
6. Performanse i pouzdanost mrežei
6.1. Performanse mreže
Matrica saobraćaja
„Sporedni“ efekti
Propusna moć
Zanatstvo
6.2. Pouzdanost mreže
6.3. Pitanja
7. Mrežni operativni sistemi
7.1. Šta su i čemu služe operativni sistemi?
Mrežni i distribuirani operativni sistemi
7.2. Linux
Opšti pregled i strukutura Linux sistema
Značajniji mrežni servisi
NFS
NIS
Apache web server
7.3. Windows
Windows 2000
Windows 2000 i umrežavanje
Windows 2003
7.4. Distribuirani sistemi
Distribuirani operativni sistemi
7.5. Pitanja
8. Postavljanje, administriranje i održavanje mreže
8.1. Uvodne napomene
8.2. Projektovanje komutiranih lokalnih računarskih mreža
Centralna oblast – MDF i IDF
Glavni razvod
IDF
Periferne oblasti mreže
Oblast deljenih resursa
Primeri
Primer 1 – lokalna komutirana mreža manjih razmera
Primer 2 – lokalna komutirana mreža srednje veličine
8.3. Instalacija kablova i pasivne mrežne opreme
Pre-instalacija
Instalacija
Postavljanje kablova
Označavanje
Post-instalacija
8.4. Konfigurisanje aktivne mrežne opreme
Konfigurisanje komutatora
Konfigurisanje rutera
8.5. Konfigurisanje TCP/IP protokola na umreženim računarima
Windows i konfigurisanje TCP/IP skupa protokola
Linux i konfigurisanje TCP/IP skupa protokola
8.6. Dokumentacija
9. Sigurnost i zaštita računarskih mreža
9.1. Napadi, zaštita i sigurnost
9.2. Sigurnost sloja veze – VLAN
9.3. Kriptografski protokoli
Šta je šifrovanje, a šta potpisivanje?
IPSec
SSL
9.4. Mrežne barijere
9.5. Pitanja
A. Bežične mreže
A.1 IEEE 802.11 standardi bežičnih mreža
A.2. Infrastrukturne i ad-hoc mreže
Sigurnost bežičnih mreža
Provera identiteta korisnika mreže
9.5 Sigurnost GSM mreža
GSM mreža
Uspostavljanje poziva u GSM mreži
Provera identiteta korisnika
IMEI
SIM kartica
9.6 Sigurnost Bluetooth tehnologije
Bluetooth tehnologija
Sigurnost Bluetooth komunikacije
Napadi na Bluetooth
B. WAN mreže
B.1 ATM
B.2. ISDN
B.3. Frame Relay
Rečnik termina
Literatura

 

 

Оставите одговор