Razvoj turističkog portala Valjeva

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Mlađen Vićentić, Mr Branko Gledović i Mr Ljiljana Jovašević dana 5.2.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Perić Dušana iz Valjeva na temu: “Razvoj turističkog portala Valjeva

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 10.02.2010. godine sa početkom u 13:15 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Perić Dušan iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 337/1
Datum: 05.02.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор