Distributeri u elektronskoj trgovini

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Branko Gledović, Mr Ljubica Laušević i Mr Jelica Božanić dana 9.2.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Borkan Maje iz Valjeva na temu: “Distributeri u elektronskoj trgovini
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 11.02.2010. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Borkan Maja iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 124/1
Datum: 09.02.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор