Tržište dugoročnih kredita posredstvom tržišta kapitala

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Ljubica Laušević, Dr Aleksandar Živković i Sanja Radovanović dana 9.2.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Stefanović Zorana iz Koceljeve na temu: “Tržište dugoročnih kredita posredstvom tržišta kapitala”

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 12.02.2010. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Stefanović Zoran iz Koceljeve je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 497/1
Datum: 09.02.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор