Upotreba antivirusa NOD32 za zaštitu podataka u elektronskom poslovanju

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu mr Ljiljana Jovašević, Mr Andrija Tošić i Đorđe Petrović dana 9.2.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Lazarević Marije iz Valjeva na temu: “Upotreba antivirusa NOD32 za zaštitu podataka u elektronskom poslovanju
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 11.02.2010. godine sa početkom u 11:00 časova, u Slušaonici br. 22.

Kandidat Lazarević Marija iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 474/1
Datum: 09.02.2010.
Valjevo

Оставите одговор