Upotreba antivirusa Kaspersky za zaštitu podataka u elektronskom poslovanju

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Ljiljana Jovašević, Mr Andrija Tošić i Đorđe Petrović dana 12.2.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Milovanović Srđana iz Gornjeg Milanovca na temu: “Upotreba antivirusa Kaspersky za zaštitu podataka u elektronskom poslovanju
 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 18.02.2010. godine sa početkom u 11:00 časova, u Slušaonici br. 22.

Kandidat Milovanović Srđan iz Gornjeg Milanovca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 450/1
Datum: 12.02.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор