Elektronsko bankarstvo

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Branko Gledović, Dr Slobodan Obradović i Mr Ilja Stanišević dana 18.2.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Mirosavić Gorana iz Osečine na temu: “Elektronsko bankarstvo
                                                       

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 23.02.2010. godine sa početkom u 9:15 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Mirosavić Goran iz Osečine je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 492/1
Datum: 18.02.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор