Međunarodno poslovanje Plantaže “13. jul” Podgorica

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Đorđe Pavlović, Mr Dragoslava Sredojević i Mr Dragoljub Sudžuk dana 24.2.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Miković Branke iz Priboja na temu: “Međunarodno poslovanje Plantaže “13. jul” Podgorica” 
                                             

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 02.03.2010. godine sa početkom u 16:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Miković Branka iz Priboja je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 433/1
Datum: 24.02.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор