Metode formiranja cena usluga

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Đorđe Pavlović, Mr Dragoljub Sudžuk i Mr Biljana Rabasović dana 25.2.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Popović Lidije iz Podgorice na temu: “Metode formiranja cena usluga”.
                                                           

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 03.03.2010. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Popović Lidija iz Podgorice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 499/1
Datum: 25.02.2010.
Valjevo

Оставите одговор