VESTI O EDUKACIJI

U četvrtak, 25. februara 2010. godine, predstavnici Beogradske berze posetili su Visoku poslovnu školu Valjevo i održali jednočasovanu prezentaciju o poslovanju Berze. Osnovni cilj posete jeste uspostavljanje trajne saradnje između ove dve institucije kroz sprovođenje projekta „Virtuelna učionica-Beogradska berza“. Studenti Visoke poslovne škole imaće mogućnost da na vežbama iz predmeta koji pokriva organizaciju berze i berzansko poslovanje, trguju virtuelnim novcem i hartijama od vrednosti koje su kotirane na Beogradskoj berzi. Na taj način studenti će se naći u dvostukoj ulozi: brokera i investitora, što će u mnogome poboljšati razumevanje berzanskih transakcija. Takođe, od ove godine Visoka poslovna škola će omogućiti svojim studentima certifikovan jednodnevni seminar – stručnu praksu na Beogradskoj berzi.

Imajući u vidu masovnu podelu besplatnih akcija javnih preduzeća i njihovo očekivano uključenje na tržište Beogradske berze, građani Valjeva i okoline imaće priliku da se upoznaju sa načinom trgovanja na Berzi kroz seminar koji će se održavati jednom mesečno u prostorijama Visoke poslovne škole Valjevo.

Zahvaljujući saradnji Beogradske berze, Visoke poslovne škole Valjevo i Privredne komore Valjevo, svi zainteresovani će moći da prisustvuju seminaru besplatno.

Nadamo se da će planirane aktivnosti doprineti boljem usavršavanju studenta, kao i adekvatnoj prirpemi građana za trgovanje akcijama na Beogradskoj berzi.

Оставите одговор