Krizni menadžment u procesu tranzicije

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Milivoje Stanković, Dr Đorđe Pavlović, Mr Branko Matić dana 5.3.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Jestrović Miloša iz Beograda na temu: “Krizni menadžment u procesu tranzicije

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 11.03.2010. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Jestrović Miloš iz Beograda je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 436/1
Datum: 05.03.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор