Preduzetništvo i elektronsko poslovanje

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Đorđe Pavlović, Mr Dragoljub Sudžuk i Mr Branko Gledović dana 5.3.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Panić Aleksandra iz Osečine na temu: “Preduzetništvo i elektronsko poslovanje

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 09.03.2010. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Panić Aleksandar iz Osečine je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

 Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 436/1
Datum: 05.03.2010.
Valjevo

Оставите одговор