Promotivne aktivnosti na Internetu

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Mlađen Vićentić, Mr Branko Gledović i Dr Đorđe Pavlović dana 5.3.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Nerić Danijele iz Valjeva na temu: “Promotivne aktivnosti na Internetu

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 09.03.2010. godine sa početkom u 16:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Nerić Danijela iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.
                                                

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 498/1
Datum: 05.03.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор