Nezaposlenost u Srbiji sa posebnim osvrtom na Kolubarski okrug

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Đorđe Pavlović, Mr Dragoslava Sredojević i Mr Snežana Rakić dana 10.3.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Popović Mire iz Mionice na temu: “Nezaposlenost u Srbiji sa posebnim osvrtom na Kolubarski okrug
                                                           

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 18.03.2010. godine sa početkom u 13:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Popović Mira iz Mionice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 489/1
Datum: 10.03.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор