Poslovno komuniciranje i menadžment prodaje

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Dragoljub Sudžuk, Dr Đorđe Pavlović i Mr Biljana Rabasović dana 10.3.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Mijailović Nikole iz Valjeva na temu: “Poslovno komuniciranje i menadžment prodaje
                                                        

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 16.03.2010. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Mijailović Nikola iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 476/1
Datum: 10.03.2010.
Valjevo

Оставите одговор