Mrežni aspekti Windows Vista OS

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Andrija Tošić, Dr Slobodan Obradović i Mr Ilja Stanišević dana 15.3.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Milivojević Bojana iz Lajkovca na temu: “Mrežni aspekti Windows Vista OS

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 23.03.2010. godine sa početkom u 9:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Milivojević Bojan iz Lajkovca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 387/1
Datum: 15.03.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор