Osiguranje kao metod upravljanja rizikom

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Ljubica Laušević, Dr Živka Đurić i Svetlana Tomić dana 19.3.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Tošić Milijane iz Valjeva na temu: “Osiguranje kao metod upravljanja rizikom

 

                                                          

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 24.03.2010. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Tošić Milijana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 460/1
Datum: 19.03.2010.
Valjevo

Оставите одговор