Osiguranje od odgovornosti u portfelju motornih vozila

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu. Mr Ljubica Laušević, Dr Živka Đurić i Svetlana Tomić dana 19.3.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Jovanović Marijane iz Šapca na temu: “Osiguranje od odgovornosti u portfelju motornih vozila
                                                       

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 24.03.2010. godine sa početkom u 13:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Jovanović Marijana iz Šapca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 448/1
Datum: 19.03.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор