Osnovni problemi u Internet bankarstvu

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Đorđe Pavlović, Mr Branko Gledović i Sanja Radovanović dana 19.3.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Pivaljević Zorice iz Mionice na temu: “Osnovni problemi u Internet bankarstvu

                                                        

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 24.03.2010. godine sa početkom u 12:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Pivaljević Zorica iz Mionice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 505/1
Datum: 19.03.2010.
Valjevo
 

Оставите одговор