Poslovni bonton u elektronskom poslovanju

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Branko Gledović, Dr Đorđe Pavlović i Mr Dragoljub Sudžuk dana 19.3.2010. godine
 

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Andrić Marijane iz Užica na temu: “Poslovni bonton u elektronskom poslovanju
                                                            

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 23.03.2010. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Andrić Marijana iz Užica je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 506/1
Datum: 19.03.2010.
Valjevo

Оставите одговор