Menadžment-praktikum

praktikum-menadzmentNaziv udžbenika: Menadžment-praktikum

Autor: mr Branko Matić

Pismo: ćirilica

Format: A4

Broj strana: 118

Cena: 560,00

Udžbenik možete da naručite ako kliknete ovde.

САДРЖАЈ:
УВОД
Поглавље 1 – ОСНОВИ ПРЕДУЗЕЋА И УПРАВЉАЊА
1. Примери из праксе …    7
П1 – Микроелектроника д.о.о. ..    7
Анализа примера П1 …    8
П2 – Животни циклус концерна БАМБИ-БАНАТ ад …    9
Анализа примера П2 …    10
П3 – Карактеристике компанија које расту и које старе према Адижесовом
моделу животног цилуса компанија …    11
Анализа примера П3 …    11
2. Студија случаја 1: Предузеће које успешно послује …    12
3. Користан сајт: Агенција за привредне регистре …    13
4. Задаци за самостални и рад на вежбама …    14
5. Корисни текстови …    15
Поглавље 2 – МЕНАЏМЕНТ НАУКА И ПРОФЕСИЈА
1. Примери из праксе …    17
П1 – Десет заповести за успех Чарлса Швоба …    17
Анализа примера П1 …    17
П2 – Десет пословних правила агенције ОМНИ ГРУП …    18
Анализа примера П2 …    18
П3 – Успешан менаџер – Бојан Радун …    19
Анализа примера П3 …    19
2. Студија случаја 2: Менаџер за пример …    20
3. Користан сајт: Српска асоцијација менаџера …    21
4. Задаци за самостални и рад на вежбама …    24
5. Корисни текстови …    26
5.1. Какви су успешни менаџери
5.2. Менаџер по мери Гугла
5.3. Стилови облачења
Поглавље 3 – РАВОЈ МЕНАЏМЕНТА
1. Примери из праксе …    31
П1 – Реинжењеринг процеса Мајкла Хамера …    31
П2 – Будућност менаџмента Гарија Хамела …    33
Анализа примера П1 …    35
Анализа примера П2 …    35
2. Студија случаја 3: Познати теоретичар менаџмента …    36
3. Користан сајт: Wikipedia …    37
4. Задаци за самостални и рад на вежбама …    38
5. Корисни текстови …    39
5.1. У будућност са иновативним менаџментом
5.2. Појмови у теоријама менаџмента
Поглавље 4 – ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА
1. Примери из праксе …    41
П1 – Планирање у програму FIS компаније Digit …    41
П2 – Предузеће АГРАНЕЛА – Сува шљива осваја свет …    42
П3 – Гантограм увођења информационог система …    43
Анализа примера П1 …    44
Анализа примера П2 …    44
Анализа примера П3 …    44
2. Студија случаја 4: Планирање у предузећу …    45
3. Корисни сајтови: 1) Cimcollege …    46
2) Smart …    47
4. Задаци за самостални и рад на вежбама …    47

Поглавље 5 – ПРОЦЕС ОРГАНИЗОВАЊА
1. Примери из праксе …    55
П1 – Пословне функције корпорације ТИГАР ад …    55
Анализа примера П1 …    58
П2 – Пословне функције компаније ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад …    58
Анализа примера П2 …    59
П3 – Систематизација радних места …    60
Анализа примера П3 …    60
2. Студија случаја 5: Предузеће које је добро организовано …    61
3. Користан софтвер: Microsoft Visio …    62
4. Задаци за самостални и рад на вежбама …    63
5. Користан текст …    72
5.1. Организација сутрашњице
Поглавље 6 – ПРОЦЕС ВОЂЕЊА
1. Примери из праксе …    73
П1 – Зараде запослених у железари Смедерево …    73
Анализа примера П1 …    76
П2 – Мотивација у ИГМ ТРУДБЕНИК …    76
Анализа примера П2 …    77
П3 – Мотивације у МПЦ Холдинг-у …    77
Анализа примера П3 …    77
П4 – Задовољство запослених у предузећу Инграп-Омни Ваљево …    78
Анализа примера П4 …    79
П5 – Оцењивање запослених у СП Ласта ад …    80
Анализа примера П5 …    82
П6 – Један успешан лидер Џек Велч …    83
Анализа примера П6 …    84
2. Студија случаја 6: Вођење у предузећу …    85
3. Користан софтвер: ABSoft – Интегрисано програмско решење за управљање
људским ресурсима (KAD) …    86
4. Задаци за самостални и рад на вежбама …    88
5. Корисни текстови …    93
5.1. Више од половине запослених – под стресом
5.2. Где раде најсрећнији људи на свету
5.3. Лопта за пилатес у канцеларији
5.4. Поштовање и ауторитет
5.5. Закони и прописи у вези рада
5.6. Десет разлога за отказ
5.7. Како не љутити шефа
5.8. Штрајкови запослених
Поглавље: 7 – ПРОЦЕС КОНТРОЛИСАЊА
1. Примери из праксе …    103
П1 – Шапчани далеко испред …    103
П2 – Потврђена лидерска позиција …    104
П3 – Резултати пословања …    105
Анализа примера П3 …    105
П4 – Квалитет у предузећу Беохемија …    108
П5 – Политика квалитета предузећа Металац …    109
П6 – Сертификат о сагласности са стандардом SRPS ISO 9001 …    110
2. Студија случаја 7: Предузеће лидер квалитета …    111
3. Користан сајт: Фонд за културу квалитета и изврсност …    112
4. Задаци за самостални и рад на вежбама …    112
Прилог: Упутство за писање и изглед семинарског рада …    117

 

Оставите одговор