Uvođenje novog proizvoda u preduzeće

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Đorđe Pavlović, Mr Dragoljub Sudžuk i Mr Dragoslava Sredojević dana 26.3.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Tišić Ivane iz Valjeva na temu: “Uvođenje novog proizvoda u preduzeće

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 30.03.2010. godine sa početkom u 15:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Tišić Ivana iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.
                                                  

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 439/1
Datum: 26.03.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор