Značaj kvaliteta u procesu isporuke usluga

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Đorđe Pavlović, Mr Dragoljub Sudžuk i Mr Biljana Rabasović dana 26.3.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Popović Slavice iz Podgorice na temu: “Značaj kvaliteta u procesu isporuke usluga
 

 

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 31.03.2010. godine sa početkom u 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Popović Slavica iz Podgorice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.
                                                         
Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 483/1
Datum: 26.03.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор