Institucionalni investitori

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Mr Dragoslava Sredojević, Mr Ljubica Laušević i Sanja Radovanović dana 1.4.2010. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Jelić Dragice iz Mionice na temu: “Institucionalni investitori
                                                            

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 06.04.2010. godine sa početkom u 14:30 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Jelić Dragica iz Mionice je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 311/1
Datum: 01.04.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор