Modeli elektronskih tržišta

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu Dr Mlađen Vićentić, Dr Đorđe Pavlović i Mr Branko Gledović dana 1.4.2010. godine.

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Pantić Maria iz Valjeva na temu: “Modeli elektronskih tržišta

 

                                                          

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 01.04.2010. godine sa početkom u 11:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

 Kandidat Pantić Mario iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Broj: 507/1
Datum: 01.04.2010.
Valjevo

 

Оставите одговор