Vizija Alumni Asocijacije

Vizija Alumni Asocijacije je:

  • Formiranje organizacione strukture Alumnija (Skupštine, Upravnog odbora,Predsednika, Sekretara…)
  • Organizovanje zajedničkih ekskurzija diplomaca i postojećih studenata Škole
  • Organizovanje konferencija, seminara i okruglih stolova
  • Realizacija projekata i formiranje sopstvenih fondova finansiranja
  • Saradnja sa drugim Alumni asocijacijama
  • Uvodjenje dodatnih servisa kao što su: forumi, diskusione liste, chat aplikacije …

 

Оставите одговор