Rakić dr Snežana

Dr Snežana Rakić

Kabinet: 39
Lokal: 115

Konsultacije:
Sreda: 14:00 – 16:00
e-mail: snezana.rakic@vipos.edu.rs

Dr Snežana Rakić, rođena 31.08.1962. god. u Valjevu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1986. godine, a magistrirala 1992. godine. Doktorirala je na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta „Megatrend“ u Beogradu, 2010.godine. U Školi radi od 1993. godine. Ima zvanje profesora strukovnih studija za uže naučne oblasti Marketing i trgovina i Menažment i organizacija.


Objavljeni radovi:

1. Management of changes and innovations in Entrepreneurship, Second Symposium „Contemporary management challenges and the organizational sciences“, Business Academy Smilevski-Skoplje, 2013.
2. Consumer service as a competitive means of a company, International May Conference on Strategic Management,Bor, 2013.
3. Support to development small and medium companies in Serbia, International May Conference on Strategic Management, Bor, 2103
4. Preduzetništvo, I izdanje, VIPOS, Valjevo, 2013., koautor
5. „Organizaciona kultura-faktor uspešnog menadžmenta preduzeća u ugostiteljskoj delatnosti, Turističko poslovanje, 6/2011
6. „Uloga biznis plana u realizaciji preduzetničkog poduhvata,“ YUPMA 2011, 10-12. 06. 2011.
7. „Koordinacija u lancima snabdevanja“, konferencija o strategijskom menadžmentu, Bor, 26-28.05.2011
8. „Poslovna logistika“, III dopunjeno i izmenjeno izdanje, VIPOS, Valjevo, 2010, koautor
9. „Ekonomija“, II dopunjeno i izmenjeno izdanje, VIPOS, Valjevo, 2008, koautor

Оставите одговор